en ru
image image

Портрет на Паисий Хилендарски подаряват Армеец и вестник Преса

1

Заключителен етап на кампанията Родолюбие

По повод  празникът на народните будители – 1 ноември,  в поредицата „Родолюбие“, ЗАД „Армеец“ и вестник „Преса“ подаряват на читателите на вестника, репродукция на българския будител и духовник, автор на „История славянобългарска“ – Паисий Хилендарски. Портретът е дело на художника Колю Денчев.

Паисий Хилендарски (1722–1773), често наричан още Отец Паисий, е сочен за основоположник на Българското възраждане, канонизиран е за светец от Българската православна църква през 1962г. Информация за живота на Паисий историците черпят от автобиографичните му бележки в „История славянобългарска“, вписванията в хилендарските кондики и някои писма. Роден е през 1722 година в Самоковската епархия със светско име Пенко или Петър. През 1745 година се замонашва в Хилендарския манастир, където по-късно става йеромонах и проигумен.

През 1758 година пътува до Сремски Карловци като таксидиот, където се запознава с исторически съчинения и средновековни източници за българската история, които се смята, че са послужили за написването на „История Славянобългарска“. „Историята“ е завършена през 1762 година в Зографския манастир. При обиколките си из българските земи Пайсий Хилендарски  носи и своя труд, за да се преписва и разпространява сред българите, като целта му е да събуди народностното им съзнание и да внуши, че имат основания за високо национално самочувствие и гордост. Известни са около 60 преписа на книгата му, първият от които на Софроний Врачански (1765), а първото печатно издание е направено през 1844 година под заглавие „Царственик“ след силна редакция от Христаки Павлович.

На връх празника на Народните будители, с подкрепата на ЗАД „Армеец“,  в гр. Смолян ще се проведе юбилеен концерт по повод десетата годишнина на гайдарският състав „101 Каба Гайди“. Под звуците на родопската песен, която всички носим дълбоко в сърцата си, кампанията „Родолюбие“  на ЗАД „Армеец“ навлиза в своя заключителен етап.

Идеята на кампанията “Родолюбие“ е да обърнем поглед назад към нашите предци и да си спомним за техните славни дела, уроците по родолюбие, които не сме прочели или пък сме забравили да предадем на децата си. За да остане България и след нас.