en ru
image image

Портрети на именити българи подаряват ЗАД Армеец и вестник Преса

Родолюбие портрет на Кирил и мМетоди

С изображението на светите братя Кирил и Методи се постави началото на кампанията „Родолюбие“

В новата поредица на ЗАД Армеец и в-к Преса в продължение на няколко месеца ще подарява на читателите на вестника портрети на големите български будители – писатели, революционери, книжовници. Идеята на кампанията е да обърнем поглед назад към нашите предци и да си спомним за техните славни дела, уроците по родолюбие, които не сме прочели или пък сме забравили да предадем на децата си. За да остане България и след нас…

На връх 24 май, с портрет на създателите на азбуката Св. св Кирил и Методи ЗАД Армеец съвместно с в-к Преса започнаха кампанията „Родолюбие“.

Св. св. Кирил и Методий, известни още и като Солунските братя, са византийски дипломати, християнски мисионери и създатели на глаголицата през 9 век. На името на Кирил е наречена създадената по-късно кирилица. Канонизирани са като светци за превода и популяризирането на Библията на старославянски език и разпространяване на християнството сред ранносредновековните славяноезични народи. На 30 декември 1980 г. с апостолическото послание Egregiae Virtutis, папа Йоан Павел II ги обявява за съпокровители на Европа. Православната църква ги почита и като едни от светите Седмочисленици заедно с техните ученици и последователи Климент, Наум, Ангеларий, Горазд и Сава.

Поредицата „Родолюбие“ продължава на 2 юни с портрет на Христо Ботев.