en ru
image image

С подкрепата на Армеец стартира втората кампания "До училище пеша"

С подкрепата на Армеец стартира втората кампания "До училище пеша"

Целта на проекта е да се намалят инцидентите с деца по пътищата

20.05.2011 На 19 май т.г. на специална пресконференция в Столична община бе даден старт на националната кампания „До училище пеша 2011”, която традиционно се организира с подкрепата на ЗАД Армеец. В пресконференцията взеха участие представители на организациите и фирмите, инициатори и спонсори на кампанията: г-жа Цветанка Крумова - Изпълнителен директор на ЗАД Армеец, г-н Йордан Филипов - Председател на фондация „Пешеходци”, г-н Любомир Христов - Зам. кмет на Столична община и Председател на СБДДС, г-н Красимир Вълчев - Главен секретар на Министерството на образованието, младежта и науката, г-н Красимир Костов - представител на КАТ, г-жа Дариа Маврудиева - Директор на Центъра за Учебно- тренировъчните фирми (ЦУТФ). Началото на този мащабен проект бе дадено през януари 2009 г. и първият му етап продължи до май 2010г. Инициативата представлява втория етап на проекта и ще обхване периода май-ноември 2011г. Идеята е проектът „До училище пеша” да се организира ежегодно и в него да вземат участие максимален брой деца. Тази година в проекта ще се включат 61 училища от страната, в които работят 310 тренировъчни фирми с над 4000 ученици, обучавани в тях. Чрез интересни лекции, дискусии и участия в конкурси децата и учениците ще бъдат трайно и активно запознавани с рисковете на пътя, а към решаването на проблема ще бъдат приобщавани и техните родители. Кампанията ще обхване общо над 50 000 деца чрез участие на по-големи ученици, медии и интернет страницата на фондация Пешеходци. ЗАД Армеец се включва в кампанията на всички етапи от нейната реализация със съзнанието, че най-добрата защита е именно превенцията. Интересът на компанията към дейности и проекти, свързани с превенция на различни рискове, е обусловен от спецификата на застрахователния бизнес. Дружеството неведнъж е било инициатор и деен участник в инициативи, свързани с привличане на общественото внимание към безопасността на движението по пътищата, особено на децата и младите хора. С подкрепата си за проекта „До училище пеша” компанията проявява своята загриженост и решимост за решаване на проблема с многобройните инциденти с деца на пътя.