en ru
image image

Тарифите на застрахователите по Гражданска отговорност до сега не са били незаконни

Tarifite po zastrahovka GO

Изпълнителният директор на Армеец оптимист за бъдещето на пазара

Във вторият заключителен ден на икономическият форум Шумът на парите водещи застрахователи разискваха актуалните проблеми пред бранша. Особено емоционален отново бе въпросът за застраховка Гражданска отговорност, в аспекта на последните правила и препоръки от Комисията за финансов надзор за уеднаквяване и унифициране на тарифите. На въпросът дали правата на потребителите са били нарушени с диференцирането на премиите в зависимост от територията на управление на моторното превозно средство, Изпълнителният директор на Армеец – Цветанка Крумова заяви, че до този момент не е имало застрахователно дружество в страната, което да е предлагало Гражданска отговорност по незаконни тарифи. Както и че не е вярно, че застрахователите нямат право да правят оценка на риска, напротив това е правилен риск мениджмънт.

По време на дискусията бе коментирано навлизането на нови субекти на пазара и дали той няма да стане много тесен при много компании. Почти единодушно бе мнението на лекторите, че пазарът е недостатъчно развит и от тази гледна точка има място за всички. Част от новорегистрираните компании се ориентираха директно в животозастраховането, а други, все още плахо, работят в общото застраховане. Тяхната ниша обаче е преди всичко в злополуките и здравните застраховки, коментираха специалистите.

В условията на продължаваща криза, обедняващо население и намаляващи лихвени проценти застрахователите трябва да търсят оптимизиране на разходите и правилно балансиране на портфейлите, но в същото време във връзка с въвеждането на директивата Платежоспособност ІІ, трябва много внимателно да планират и реализират инвестиции особено в информационните системи и организацията на труда, заяви още Цветанка Крумова. Всички лектори бяха категорични, че българските застрахователи ще са подготвени навреме за новите изисквания.

Изпълнителният директор на Армеец коментира перспективите пред застраховането – бъдещето са технологиите. Това, което стои пред нас, е интернет поколението, на чиито изисквания ние сме длъжни да отговорим. За съжаление, има доста законодателни пречки, за да можем да отговорим на това младо поколение, на неговите необходимости и постепенно дейността да стане онлайн и ние да си комуникираме пълноценно с тях.