en ru
image image

Трето място за ЗАД Армеец за шестмесечието на 2010 г.

<br />
<b>Notice</b>:  Unrecognize Attribute News::main_photo in /var/www/html/www.armeec.bg/vendor/smarty/Smarty.class.php on line 1873. in <b>/var/www/html/www.armeec.bg/core/ActiveRecordBase.php</b> on line <b>579</b><br />
Трето място за ЗАД Армеец за шестмесечието на 2010 г.

Компанията постига най-доброто си представяне от началото на годината

24.08.2010 ЗАД Армеец регистрира безспорен успех за първите шест месеца на 2010г. като се изкачи до третото място в класацията на общозастрахователния пазар според официалните данни от Комисията за финансов надзор. Този успех се дължи главно на иновативната продуктова политика на компанията и доброто клиентско обслужване и е още по-значим предвид стагнацията и общия спад, който отчитат застрахователите в страната. За полугодието на 2010г. дружеството реализира премиен приход е в размер на 71,3 млн.лв. и заема пазарен дял от 10,40%. Компанията е безусловен лидер на пазара на авиационно застраховане с премиен приход от близо 6 млн.лв. и пазарен дял в размер на 47%. ЗАД Армеец продължава да е един от най-предпочитаните автомобилни застрахователи, като отбелязва ръст от 9,1% по задължителната „Гражданска отговорност на автомобилистите” и заема пазарен дялот 16,2% по застраховка „Каско” с премиен приход над 41 млн. лв. Успешно е представянето на компанията и при имуществените застраховки. Дружеството добавя през първото полугодие на 2010г. над 1 млн. лв. към имуществения си портфейл и отчита ръст от 22% при регистриран спад на пазара за този вид бизнес. При застраховки „Злополука” и „Помощ при пътуване” ЗАД Армеец отново е сред лидерите на пазара и заема третото място с премиен приход от 2,4 млн. лв. и пазарен дял от 14,5%. Чувствителен ръст за полугодието бележи и застраховането на отговорности – 14,2%, а по останалите видове бизнес компанията запазва позициите си на пазара като реализира ръстове, равни или изпреварващи пазарните.