en ru
image image

Цветанка Крумова в „Отзвук от деня” по NBT

Цветанка Крумова в „Отзвук от деня” по NBT

Коментар за рисковете, покритията и обезщетенията при щети от земетресения

Земетресенията от последните дни донесоха и нещо положително – хората все повече започнаха да се интересуват от дейността на застрахователите и ролята на застраховането за обезпечаване на тяхното спокойствие и финансова сигурност. В тази връзка особено интересно е интервюто на г-жа Цветанка Крумова в предаването „Отзвук от деня” на телевизия NBT на 31.05. т.г., в което тя споделя полезна информация за рисковете, покритията и обезщетенията при щети от земетресения. Важна дискутирана тема в интервюто е клаузата за самоучастие в застраховките на имущество, която в последните дни доведе до доста случаи на недоволство от страна на застрахованите и предизвика коментари в медиите. Самоучастието намалява цената на застраховката и размерът му може да бъде определен в зависимост от желанието и възможностите на клиента. От друга страна обаче, самоучастието означава, че застрахователят не се ангажира с изплащане на малки щети до определена сума. Според г-жа Крумова това трябва да бъде ясно и коректно разяснявано на клиентите от застрахователи и посредници преди сключване на застраховката. Клиентът трябва да бъде информиран, в противен случай, хората ще останат разочаровани и обидени. Поставен беше и въпросът за липсата на застраховка срещу земетресение при много обществени сгради. Според г-жа Крумова причината е, че при обществените поръчки възложителят разполага с определен бюджет и застраховката се сключва в рамките на тази сума. За съжаление, страната ни попада в сеизмична зона и покритието на риска от земетресение не е сред най-евтините. Дадени бяха и примери с други страни като Япония и Нова Зеландия. Г-жа Крумова се спря и на въпроса за възможни фалити на застрахователи.Тя поясни, че нормативната уредба е изготвена в услуга на потребителите и в тяхна защита, и застрахователните компании за задължени да заделят резерви за особено големи щети.