en ru
image image

В края на август 2014г. Армеец запазва лидерството на пазара

1

13,4% пазарен дял и премиен приход над 127 млн. лв.

Официалните данни от Комисията за финансов надзор към края на месец август 2014г. показват, че ЗАД Армеец запазва лидерска позиция на общозастрахователния пазар с дял 13,4%, премиен приход от 127 573 хил. лв. и 20% ръст спрямо същия период на миналата година.

С най-голям дял в портфейла на компанията е автомобилното застраховане. Армеец е на първо място по застраховка „Каско на МПС” с приходи от над 69 млн. лв. и пазарен дял от 25%. Дружеството е неизменен лидер при доброволната автомобилна полица от май 2011г. При задължителната „Гражданска отговорност на автомобилистите” Армеец генерира премиен приход от 37 млн. лв. и има пазарен дял от 10%. По този вид застраховка Армеец бележи ръст от 32% спрямо предходния период.

ЗАД Армеец се нарежда на първо място и при застраховка „Помощ при пътуване” с премиен приход от 2 486 хил. лв., пазарен дял от 23% и ръст 20% към същия период на 2013г. По застраховка „Злополука“ увеличението на премийния приход е 47%.

В края на август 2014г. дружеството е лидер и в авиационното застраховане с пазарен дял от 45%, премиен приход от 3 723 хил. лв. и ръст от 15% спрямо 2013г.

Ръст в приходите се наблюдава също и при застраховането на отговорности, имуществено, морско, карго и застраховането на кредити.