en ru
image image

Важна информация

Важна информация

Прекратени отношения със „Сивов Груп” ЕООД

ЗАД „Армеец” уведомява своите настоящи и бъдещи клиенти, че считано от 13.03.2012 г. дружеството е прекратило договора си със застрахователен брокер „Сивов Груп” ЕООД. След тази дата брокерът не може да предлага и да сключва застрахователни договори, с които да ангажира отговорността на ЗАД „Армеец”, както и да събира разсрочени вноски по вече сключени договори. Във връзка с гореизложеното, подновяването на застрахователни договори, сключени с посредничеството на застрахователен брокер „Сивов Груп” ЕООД, и плащането на разсрочени вноски по тях следва да се извършва в офисите на ЗАД „Армеец” или чрез други застрахователни посредници.