en ru
image image

Важно за клиентите с новосключени застраховки „Каско на МПС“ в Армеец

новосключени застраховки „Каско на МПС“

Пренасочване в пунктовете в ж.к Люлин и ж.к Слатина

За по-бързото и навременно обслужване на клиентите с новосключени полици по застраховка „Каско на МПС“ в ЗАД Армеец, могат да направят оглед в пунктовете ни на адреси: ж.к. „Люлин”, бул. „Луи Пастьор” или в кв. Слатина, ул. „Цв.Лазаров” №13.

Създадена е организация за бързото и безпрепятствено обслужване. Екипите работят с допълнителен капацитет.