en ru
image image

Важно за ползвателите на туристически застраховки

Важно за клиентите

Уважаеми клиенти,

Считано от 05.02.2020 година ЗАД „Армеец“ АД временно преустановява застраховане на пътуващи до Китайската народна република по застраховки „Помощ при пътуване в чужбина“ и застраховка „Отмяна на пътуване“, като се надяваме, че предприетите мерки за ограничаване разпространението на коронавируса скоро ще доведат до положителен резултат.

Използваме случая да напомним, че застраховка „Отмяна на пътуване“ се сключва срещу риска от невъзможност за осъществяване на предварително планувани пътувания в резултат на настъпване на покритите медицински и немедицински причини, независещи от волята на застрахованите лица и непредвидими към момента на сключване на застраховката.