en ru
image image

Великденски цени за имуществени застраховки на Армеец

Великденски цени за имуществени застраховки на Армеец

Защита на дома само за 10 лева през периода 19.03.- 31.05.2012г.

От 19.03.2012г. ЗАД Армеец предлага имуществени застраховки на специална великденска цена. Клиентите на  дружеството могат да сключат застраховка „Защитена фамилия” с 20% отстъпка, а за застраховка „Защитено имущество” отстъпката е 30%. Промоционалното предложение важи до края на май 2012 г. Минималната премия по полица „Защитена фамилия” през периода на промоцията е 10 лв. (или само за 0,03 лева на ден). Кога и колко плаща застрахователят срещу тази сума?  Например, ако жилището е наводнено от спукана водопроводна тръба, ангажиментът на застрахователя е  да покрие щети до 5 000 лв. Ако при наводнение или пожар са унищожени мебели или друго обзавеждане, застрахователят изплаща щети до 1 000 лв. Описаните рискове са само част от събитията,  при които Армеец  компенсира застрахованите. Обезщетенията са до размера на определения в полицата лимит. Посочените суми са минималните, а застраховката може да бъде сключена при значително по-високи лимити.  Процедурата при сключване е максимално улеснена за клиента – не се изискват  документи  за собственост на жилището, (тези документи се представят в случай на събитие), не е  необходимо да се извършва оглед на дома, а при застраховане на вещи срещу „Кражба чрез взлом” до 4 000 лв., не се налага те да се описват. Минималната застрахователна премия по застраховка „Защитено имущество” е 20 лв. (или само за 0,06 лева на ден). Например, ако клиент желае да застрахова офис сграда в гр.София с височина до 6 етажа и възраст до 20 години срещу рисковете пожар, природни бедствия (без земетресение), аварии и вандализъм,  при  застрахователна сума 200 000 лева премията възлиза на 110 лв., а при включен риск от земетресение - 290 лв. При тази застраховка също има възможност за избор между различни лимити и покрития. Великденската промоция на ЗАД Армеец дава възможност на  всички да гарантират сигурността на своя дом на достъпна цена. Широкото покритие и ниските премийни ставки на застраховката са идеална възможност за защита на имуществото от непредвидени събития като пожар, природни бедствия, аварии, вандализъм, кражба чрез взлом и много други ежедневни рискове и опасности. За удобство на своите клиенти ЗАД Армеец осигурява 24-часов денонощен асистанс център за случаите на кражба чрез взлом по всички видове имуществени полици. Телефоните за спешни обаждания са 02/8190900 или 0887922444. Застраховката може да бъде сключена в някой от 100-те офиса на компанията, както и при застрахователните агенти и брокери, които предлагат продуктите на Армеец.