en ru
image image

Висока оценка за застраховките на ЗАД Армеец

Висока оценка за застраховките на ЗАД Армеец

Потребителите обявиха продуктите на компанията за най-добрите

Застраховките на ЗАД „Армеец” бяха обявени за най-добрите в Общото застраховане в анкета, организирана от Българската асоциация на застрахователните брокери, Insurance.bg, с партньорството на Българска асоциация на застрахованите и пострадали при катастрофи. Гласуването продължи почти два месеца онлайн на сайта на Insurance.bg и приключи на 14 ноември т.г. Резултатите бяха обявени на 16 ноември на официална церемония „Застраховател на годината 2011” в хотел Радисън Блу. На събитието присъстваха представители на Комисията за финансов надзор, Гаранционния фонд, Асоциацията за застрахователна сигурност, Националното бюро на българските автомобилни застрахователи, Съюза на застрахователните агенти, Висшето училище по застраховане и финанси, фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски", на всички лицензирани застрахователни брокери, застрахователни компании, пенсионно-осигурителни и здравноосигурителни дружества, медии. Наградата от името на ЗАД „Армеец” прие изпълнителният директор на дружеството г-н Румен Георгиев. В категорията „Застраховател с най-добри продукти в Животозастраховането” спечели ЗАД „Алианц България Живот”, а в тази за „Най-коректен застраховател при изплащане на застрахователни обезщетения” - ЗАД „ДЗИ”. Наградата, присъдена от клиентите и застрахователните брокери, е висока оценка за ежедневната работа на служителите на ЗАД „Армеец” и е резултат от целенасочената политика за разширяване и развитие на продуктовото портфолио. Процесите на обслужване на клиентите са обезпечени с високотехнологични решения, включително сключване и заплащане на полици онлайн.