en ru
image image

ЗАД "Армеец" връчи първата награда "Сава Муткуров"

снимка

Лейтенант Михаел Павлов е носител на първата награда "Сава Муткуров", осигурена от ЗАД "Армеец"

Днес бе връчена първата награда „Сава Муткуров” на най-добрия випускник на Националния военен университет „Васил Левски” в гр. Велико Търново.

Премиерното отличие е за лейтенант Михаел Павлов. Той получи от председателя на комитет „Сава Муткуров” проф. Камарашев статуетка на първия български генерал, грамота и паричната награда от 1000 лв., осигурени от основния спонсор на приза ЗАД „Армеец”.   
В словото си проф. Камарашев припомни колко значима фигура в нашата история е генерал Сава Мугкуров. Участник в Руско-Турската война 1877 -78 г., деец и защитник на Съединението, командир в Сръбско-българската война, регент и министър на княжество България, български пълководец, който България и българския народ трябва да помни, почита и уважава.

 

 

 

 

 

 

Снимки - Ростислав Грънчаров

Галерия - 3 Снимки