en ru
image image

ЗАД Армеец обявява великденска промоция

ЗАД Армеец обявява великденска промоция

Компанията предлага защита на дома само за 10 лева

01.04.2011 От първи април до края на май 2011 г. ЗАД Армеец предлага застраховка „Защитена фамилия” на специална великденска цена. Клиентите на дружеството могат да сключат застраховка на своя дом с 20% отстъпка, а минималната премия по полицата  през периода на промоцията е 10 лв. Процедурата при сключване на застраховката  е максимално улеснена за клиента – не се изискват  документи  за собственост на жилището (тези документи се представят в случай на събитие),  не е  необходимо да се извършва оглед на дома, а при застраховане на вещи срещу „Кражба чрез взлом” до 4 000 лв., не се налага те да се описват. Застрахователят изплаща щети на движимо и недвижимо имущество, настъпили в резултат на пожар, природни бедствия, ВиК аварии, късо съединение, токов удар и злоумишлени действия на трети лица. Обезщетенията са до размера на определения в полицата лимит. По желание на клиента към покритието могат да бъдат добавени и други рискове– земетресение, кражба чрез взлом, чупене на стъкла, гражданска отговорност към трети лица, злополука на членовете на семейството си и др. За удобство на своите клиенти ЗАД Армеец осигурява 24-часов денонощен асистанс център за случаите на кражба чрез взлом по всички видове имуществени полици. Телефоните за спешни обаждания са 02/8190900 или 0887922444. Застраховката може да бъде сключена в някой от 100-те офиса на компанията, както и при застрахователните агенти и брокери, работещи с Армеец.