en ru
image image

ЗАД Армеец затвърди третата позиция към деветмесечието на годината

ЗАД Армеец затвърди третата позиция към деветмесечието на годината

ЗАД Армеец реализира премиен приход от 103,3 млн. лв. и затвърждава третата си позиция на общозастрахователния пазар

30.11.2010

За деветте месеца на годината ЗАД Армеец реализира премиен приход от 103,3 млн. лв. и затвърждава третата си позиция на общозастрахователния пазар, сочат официалните данни на Комисията за финансов надзор.

Най-голям принос в портфейла на компанията за този период имат автомобилните застраховки – с премиен приход от почти 60 млн. лв. "Каско на МПС" заема 58% от портфейла, а записаните премии по застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" са в размер на близо 20 млн. лв. и съставляват 19%-ен дял от портфейла на дружеството.

Стабилните позиции на Армеец на застрахователния пазар се гарантират от устойчивото нарастване на премийния приход по основните бизнес направления: ръстът при имуществените застраховки е 14,23%, при Гражданска отговорност на автомобилистите – 12,18% а при застраховането на финансови рискове и злополуки е съответно 12,30% и 7,50%.

С пазарен дял от близо 46% и премиен приход от 6,7 млн. лв. за деветмесечието Армеец отново е лидер в авиационното застраховане. Ръстът на компанията по този вид бизнес възлиза на 6,83%. Впечатляващи са резултатите при застраховането на "Отговорности", където компанията постига ръст от цели 51,45% спрямо същия период на 2009г.

Като цяло, компанията запазва силните си позиции на пазара по основните видове бизнес като постига резултати, които изпреварват пазарните.