en ru
image image

ЗАД Армеец с трета позиция на пазара за осеммесечието

ЗАД Армеец с трета позиция на пазара за осеммесечието

Компанията реализира премиен приход над 93 млн. лв.

22.10.2010 По изнесени официални данни на Комисията за финансов надзор за осемте месеца на 2010 г. общото застраховане в страната регистрира премиен приход в размер на 892,2 млн. лв., което представлява спад от 5,7% спрямо същия период на миналата година. На фона на отрицателния ръст и негативните очаквания на пазара ЗАД Армеец реализира приходи в размер на 93 млн. лв. и с пазарен дял от 10,43% стабилно заема третата позиция на застрахователния пазар. Този резултат се дължи на факта, че в условията на финансова криза потребителите на застрахователни услуги предпочитат стабилните и сигурни компании с бърза процедура за изплащане на застрахователни обезщетения и адекватна компенсация на настъпилите щети. Най-голям ръст за осеммесечието на годината ЗАД Армеец отчита при застраховки „Отговорности“ – близо 50%, като генерираният премиен приход възлиза на 1,97 млн. лв. Търсенето на покритие по тези застраховки е логично в условията на криза и „Армеец“ предлага на своите клиенти пълната гама от продукти по този вид застраховане. Много добри резултати се отчитат и при другите видове бизнес: с премиен приход от 6 млн. лв. и пазарен дял от над 42% компанията запазва лидерските си позиции в авиационното застраховане, а при имуществено застраховане премиите възлизат на 7,7 млн. лв., което представлява ръст от близо 13% спрямо същия период на 2009г. При застраховки „Злополука“ ръстът е 8,85% а премийният приход е над 3 млн. лв. Най-голям дял в портфейла на дружеството продължават да заемат автомобилните застраховки – „Каско на МПС“, което заема 59% от портфейла на компанията, и „Гражданска отговорност" – 18,6%. В условията на пазарна стагнация компанията полага целенасочени усилия за удовлетворяване на изискванията на своите клиенти чрез разширяване на продуктовата си гама и подобряване процедурите и обслужването при настъпване на застрахователно събитие. Продуктите на Армеец се допълват с нови рискове за предоставяне на цялостна застрахователна защита, прилагат се гъвкави схеми на бонуси и отстъпки при липса на щети и за лоялност на клиентите.