en ru
image image

Застрахователна конференция с подкрепата на Армеец

Застрахователна конференция с подкрепата на Армеец

Форумът „Шофирането е и отговорност” цели намаляване на пътните инциденти

На 1 ноември т.г. с подкрепата на ЗАД Армеец в Шератон София Хотел Балкан ще се проведе застрахователна конференция „Шофирането е и отговорност”, организирана от електронната медия Инсмаркет. Важният проблем за органичаването на инцидентите по пътищата и отговорното шофиране ще събере на дискусия представители на Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Комисията за финансов надзор, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", Гаранционния фонд, Националното бюро на българските автомобилни застрахователи, експерти от застрахователните дружества и застрахователните посредници; компании за уреждане на претенции, потребителски организации и др. Участниците във форума ще обсъдят водещите европейски практики в системата бонус-малус, прилагани за формиране цената на застраховката „Гражданска отговорност“; проблемите при уреждането на неимуществените претенции и възможностите за използване на ИТ решения в пътната превенция. Статистиката показва, че досега през годината около 400 души са загубили живота си, а ранените са близо 5000. С подкрепата и участието си в конференцията ЗАД Армеец доказва активната си позиция на водещ автомобилен застраховател.