en ru
image image

Застрахователна конференция с участието на ЗАД Армеец

Застрахователна конференция с участието на ЗАД Армеец

Изпълнителният директор на компанията разгледа усъвършенстването на застрахователните бизнес процеси в мрежовата икономика

На 3 ноември 2011 г. в сградата на ВУЗФ бе открита Десетата юбилейна национална конференция с международно участие на тема: „Застрахователният и осигурителният пазар през следкризисния период: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната”. Организатор на конференцията е фондация „проф. д-р В. Гаврийски” с подкрепата на Висшето училище по застраховане и финанси и със съдействието на Стопанска академия “Д.А.Ценов”, Националния осигурителен институт, Комисията за финансов надзор, Асоциацията на българските застрахователи, Асоциацията на застрахователните брокери в България, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Асоциацията на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване и вестник “Застраховател прес”. Сред основните обсъждани теми на форума са визиите за следкризисното развитие на застрахователния пазар и осигурителните системи в България, въпросите за повишаването на конкурентноспособността, качеството на обслужване и финансовата стабилност на застрахователните и осигурителните дружества. На пленарното заседание в първия ден на конференцията г-н Румен Георгиев, изпълнителен директор на ЗАД „Армеец”, се спря на новите насоки и възможности за развитието на българското застраховане и усъвършенстването на организацията на застрахователните бизнес-процеси като основен фактор за постигането на по-високи резултати от дружествата. По време на заседанието проф. Стати Статев, член на УС на БНБ разгледа макроикономическото развитие на РБългария; за предизвикателствата пред капиталовите пенсионни схеми в страната говори г-н Георги Тодоров, изпълнителен директор на „ЦКБ Сила”, а доц. д-р Георги Николов от ВУЗФ направи оценка на състоянието на националния капиталов пазар. Работата на конференцията продължава на 4 ноември.