bg ru

ЗАД „Армеец“ осигурява ежегодно стипендия към инициативния комитет „Сава Муткуров”

SM

Дългосрочен ангажимент да подкрепя и подпомага дейността на инициативния комитет „Сава Муткуров“ предприе ЗАД „Армеец“, като част от патриотичната си мисия.

Ежегодно дружеството ще осигурява една парична стипендия на стойност 1 000 лева на най-добрия випускник на Националния военен университет „Васил Левски“ в гр. Велико Търново. Вече две поредни години стипендията се връчва на специална церемония, която инициативният комитет организира. Наградата включва грамота и статуетка – бюст, които са учредени на името на първия български генерал в Следосвобожденска България Сава Муткуров – регент и министър на войната, радетел и защитник на Съединението на България. Участник в Сръбско-българската война. Същият е основоположник на новата българска армия.

През 2019 година наградата беше връчена за пръв път. Тогава носител на приза стана лейтенант Михаел Павлов. Осигуряването на стипендия за най-добрия випускник е част от каузата на ЗАД „Армеец“ да подкрепя и инвестира в развитие на патриотичния дух и запазване на спомена за великата история на страната ни.