bg ru

ЗАД „Армеец“ подпомага за съхранението на десетилетия история

семинария

Следвайки патриотичната си мисия да подкрепя и развива проекти, които съхраняват спомена за миналото и богатата история на страната ни, ЗАД „Армеец“ дари средства за дигитализацията на историческия книжен фонд на библиотеката на Софийската духовна семинария „Св. Иван Рилски“.

Проектът е от голяма национална значимост, защото ще съхрани ценен книжен фонд, събиран и обогатяван няколко столетия. Софийската духовна семинария е наследник на книжния фонд на Самоковската духовна семинария, съществувала още през Възраждането. В библиотеката се съхраняват редки и ценни книги от XVII в. и XVIII в. и от епохата на Българското Възраждане. Богатото книжовно наследство съдържа и уникални издания от чужбина, предимно от Руската империя, които са в единствен екземпляр за България и много рядко срещани извън границите на страната. Благодарение на дигиталната библиотека, те ще могат да бъдат запазени за поколения напред.

Съхранението на историческото минало е част от корпоративната социална отговорност на ЗАД „Армеец“. Дигитализацията на библиотечния фонд на Софийската духовна семинария „Св. Иван Рилски“ е поредната крачка, която дружеството прави, за да подпомогне запазването на българската история, дух и култура.