bg ru

Нов регламент за защита на личните даннни

GDPR

Уважаеми клиенти,

В изпълнение на влезлия днес в сила Общ регламент за защита на данните „ОРЗД“ (ЕС) 2016 / 679, ви представяме информация за обработването на Вашите лични данни от ЗАД „Армеец“ АД. Моля да прочетете настоящата информация внимателно, за да се  информирате какви лични данни ще бъдат обработвани, на какви основания,  за какви цели, на кого бихме могли да ги предоставим и за какъв срок ще бъдат съхранявани. Допълнително в настоящия документ може да намерите информация за Вашите права и за начините за тяхното упражняване.

При интерес от Ваша страна може да се запознаете с пълния текст на Политиката за защита на личните данни на ЗАД „ Армеец“ АД.