bg en

ОТКРОЙ ГЛАЗА

В поддержку инициативы интеграции людей с ограниченными возможностями в общество

САО «Армеец» стало частью кампании «Открой глаза» в начале 2013 г. в поддержку фонда «Глаза на четырех лапах». Основная идея кампании заключается в оказании содействия интеграции людей с ограниченными возможностями и обеспечении доступа собакам-поводырям слепых людей ко всем зданиям общественно-культурной жизни.

В поддержку инициативы «Открой глаза» САО «Армеец» сделало доступными свои офисы во всей стране для собак-поводырей слепых людей. Были расклеены специальные стикеры „Открой глаза» на видных местах в сети филиалов общества, которые наглядно иллюстрируют приверженность идее.

ЗАД Армеец стана част от кампанията „Отвори очи“ в началото на 2013 г. в подкрепа на фондация „Очи на четири лапи“. Основната идея на кампанията е подпомагане интеграцията на хората с увреждания и осигуряване на достъп за кучета водачи на слепи хора до всички сгради от обществено-културния живот

В подкрепа на инициативата „Отвори очи“ ЗАД Армеец направи достъпни офисите си в цялата страна за кучета водачи на слепи хора. Бяха залепени специални стикери „Отвори очи“ на видими места в клоновата мрежа на дружеството, които показват нагледно ангажираността към каузата.